קוראים

חברים כותבים:

יום שלישי, 1 בספטמבר 2015

עכשיו, אחרי שהכרנו את רוב הפונקציות הבסיסיות של Blogger, אנחנו נעבור על כל התפריטים שעומדים רשותנו, בזה אחר זה.

מגיעים אל התפריטים בלחיצה על "עיצוב" בחלקו העליון של המסך. הדף ייפתח על התפריט "תבנית", אותו אסביר בסעיף 10.1. סקירה כללית

בתפריט "סקירה כללית" מעניינים אותנו רק העדכונים, כי הסטטיסטיקות אינן נאמנות למציאות. הן כוללות הקלקות של בעל הבלוג, הקלקות חוזרות של קוראים ולדעתי מכפילות את כולן בעשר. מי שרוצה לקבל מושג אמתי ורלוונטי על הפעילות בבלוג שלו, אני ממליץ לו לפנות לסטטיסטיקות של FeedBurner

ברשימת העדכונים נוכל להתעדכן לגבי תגובות שממתינות לאישור ולאשר אותן בלחיצה על המספר; נוכל להגיע לרשימה מלאה של כל התגובות בבלוג בלחיצה על המספר; נוכל לראות את מספר התצוגות של היום פר-רשומה, ולהגיע לפירוט שלהן שיוצג בלחיצה על המספר (כאמור, הסטטיסטיקה הזאת רחוקה מלהיות מדויקת); ונוכל לראות את הקוראים שמנוים בבלוג, גם בלחיצה על המספר. 


2. רשומות


התפריט "רשומות" הוא אחד התפריטים שהחשובים ביותר, כי הוא מאפשר לנו לבצע שלל פעולות ולערוך שינויים ברשומות מבלי להיכנס לכל אחת ואחת מהן בנפרד:עם הלחיצה על תפריט הרשומות נקבל שלוש אופציות: להציג את כל הרשומות; להציג את הטיוטות; או להציג רק את הרשומות שפורסמו. בבלוג הנוכחי יש לי 8 רשומות סה"כ. 7 מהן פורסמו ואחת מהן (הנוכחית) נמצאת בטיוטות. אני מציג את כולן. כאשר נעביר את הסמן של העכבר על כותרת הרשומה, בשורה מתחתיה יופיע תפריט. מהתפריט הזה נוכל לערוך את הרשומה הספציפית, להציג אותה, לשתף אותה (עם הקהילה, כמובן) או למחוק אותה לאלתר. אם הרשומה נמצאת בטיוטות, לא נוכל לשתף אותה או להציג אותה בבלוג, אבל נוכל להציג אותה בתצוגה מקדימה. 


בנוסף, בתפריט של רשומות נוכל לבצע פעולות גלובליות: לסמן את הרשומות הרצויות ולפרסם אותן (אם הן נמצאות בטיוטות), או להחזיר אותן לטיוטה (אם הן פורסמו מכבר), או למחוק את הרשומות המסומנות, כך:


אם נסמן ב- "V" את הריבוע בשורה שבמאוזן, נוכל לבחור את כל הרשומות בלא יוצאות מן הכלל בבת אחת:


(זה לא אני, זה הגוגל שכתב שם "בחר את כל התגובות" במקום "בחר את כל הרשומות". עברית קשה שפה, אבל נסלח לו). 

האופציה השימושית ביותר בתפריט, זאת אופציית ה"תוויות". אנחנו יכולים לסמן חלק מהרשומות או לבחור רשומה אחת ולשייכן לקטגוריות (תוויות) קיימות, ואף לפתוח קטגוריות חדשות עבורן, כך:בחלקו השמאלי של המסך מוצג פירוט המתייחס לכל אחת מהרשומות בהתאם: שם המחבר, מספר לייקים, מספר תגובות, מספר צופים (כאמור, לא נאמן לאמת) ותאריך יצירה. בלחיצה על מספר לייקים נקבל פירוט קצר של מלייקקים. לא את כל המלייקקים נראה, אלא רק את חלקם ורק את אלה שרשומים כחברינו בגוגל+:


כמו גם, נמצא שם את האופציה "כל התוויות". אופציה זו מאפשרת לנו לבחור רשומות להצגה לפי הקטגוריות אליהן הן משתייכות:


בצילום מסך בחרתי להציג אך ורק את הרשומות שמשתייכות לקטגוריה "דף הבית". מכאן אני יכול לערוך אותן גלובלית או בנפרד, כפי שהסברתי מעלה, כלומר: למחוק אותן, לשייך אותן לקטגוריות אחרות, לפתוח עבורן קטגוריות חדשות וכד'. 

3. דפים

התפריט "דפים" מציג את כל הדפים העצמאיים בבלוג. בבלוג שלי יש שלושה דפים עצמאיים. שלושתם פורסמו ולכן מספר הדפים סה"כ זהה למספר הדפים שפורסמו. כלומר, אין לי דפים בטיוטות. בתפריט זה נפתח דפים חדשים. גם בתפריט דפים ניתן להעביר את העכבר על הכותרת של הדף כדי לקבל תפריט שמתייחס לדף ספציפי ודרכו למחוק, לערוך, להציג, או לשתף את הדף. בדומה לרשומות, הדפים ניתנים לעריכה גלובלית או ביחידים.


4. תגובות


בתפריט "תגובות" מוצגות כל התגובות בבלוג. שימו לב שהוא מציג אך ורק תגובות שפורסמו דרך מערכת תגובות הבסיסית של Blogger. בעלי מערכת תגובות של Disqus יוכלו לראות את התגובות ב- Admin של דיסקוס ולטפל בהן משם. בעלי מערכת תגובות של גוגל+ אכלו אותה. 

גם התפריט "תגובת" מחולק לשלושה חלקים (1): כל התגובות, תגובות שפורסמו ותגובות שהוגדרו כספאם. אם בבלוג קיימות תגובות שממתינות לאישור, הן יופיעו בתפריט זה וניתן יהיה לאשר אותן ישירות ממנו. על התגובות ניתן לבצע פעולות גלובליות (2) ע"י סימונן ב- "V" או ע"י סימון המשבצת שמסמנת את כולן. ניתן להעביר את התגובות המסומנות לספאם, למחוק אותן או להסיר את התוכן שלהן. הסרת תוכן של תגובה תשאיר את הכיתוב "התגובה הוסרה ע"י המשתמש" במקום בו הייתה תגובה; "מחיקה" תמחק אותה לאלתר. ניתן לעבור לרשומה בה פורסמה התגובה ע"י לחיצה על הכותרת של הרשומה שמופיעה בסוף התגובה (3). גם בתפריט תגובות ניתן להעביר את הסמן של העכבר על התגובה כדי לקבל תפריט (4) שמתייחס לתגובה הספציפית ודרכו למחוק את התגובה או להגדירה כספאם:


5. +Google

תפריט של גוגל+ מאפשר לנו קודם כל להתנתק מגוגל+ ולעבוד עם פרופיל של Blogger בלבד (או להפך). אופציה זו נוחה למי שלא רוצה להיחשף ומעדיף לשמור על הפרטיות שלו. מי שבוחר באופציה זו לא יוכל להגיב בבלוגים שמשתמשים במערכת תגובות של גוגל+, אבל כן יוכל להגיב בבלוגים שמשתמשים במערכת תגובות של Disqus, כי גם מערכת דיסקוס עובדת במנותק מגוגל+ ומאפשרת אנונימיות. 

האופציות הנוספות הן:
(1) "שתף באופן אוטומטי אחרי פרסום" - אם נסמן אופציה זו, הרשומות שנפרסם, יפורסמו אוטומטית בדף הבית שלנו. 
(2) "הנחה לשתף אחרי פרסום" - אם נסמן "V" באופציה זו, כאשר נפרסם רשומה, יקפוץ לנו חלון שיתוף. נוכל לסגור אותו או לשתף עם הקהילה ועם דף הבית שלנו דרכו. מי שמעדיף לשתף עם הקהילה ידנית, ישתף אחרי פרסום הרשומה בבלוג באחת מהדרכים אותן פירטתי כאן. 
(3) "השתמש בתגובות של +Google בבלוג זה" - אופציה שמבטלת את מערכת התגובות של Blogger ואת מערכת התגובות של Disqus, ומחליפה אותן במערכת תגובות מבולגנת וחשופה של גוגל+. עם סימון אופציה זו, תגובות שנכתבו במערכות אחרות אינן נמחקות. הן מוסתרות ע"י מערכת תגובות של גוגל+ ויופיעו שוב ברגע שנבטל אותה. 


6. נתונים סטטיסטיים

התפריט "נתונים סטטיסטיים" מחולק לארבעה נושאים. הוא מאפשר לראות מקורות תנועה, כלומר את האתרים מהם הגולשים הגיעו לבלוג; את המדינות מהן הגיעו הגולשים ומספר גולשים פר-רשומה. כפי שכתבתי למעלה, הנתונים האלה לא אמינים ולכן פרט למקורות תנועה ומדינות, לא הייתי מתייחס אליהם ברצינות. מי שרוצה לקבל נתונים סטטיסטיים אמינים, יוכל לקבל אותם דרך FeedBurner, כך

7. רווחים

דרך תפריט "רווחים" ניתן להירשם ל- AdSense ולהוסיף לבלוג פרסומות. הפירוט וההנחיות נמצאים בגוף התפריט. 

8. מסעות פרסום

התפריט "מסעות פרסום" מפנה אל AdWords, שירות בתשלום מטעם גוגל שמאפשר לפרסם את הבלוג באופן מקצועי. 

9. פריסה

דף פריסה מראה את הפריסה של הבלוג, את מיקומי הגאדג'טים, התפריטים ופרסומי בלוגים. בדף פריסה ניתן לגרור את היישומונים עם הסמן של העכבר ולהחליף את מיקומם. בנוסף, בדף פריסה ניתן להוסיף יישומונים חדשים, לשנות את אופן הצגתם ולערוך אותם. 

10. תבנית


(1) מבחר תבניות מהן נבחר תבנית עבור הבלוג שלנו. אלו תבניות מעוצבות בפורמט בסיסי. לאחר בחירה של תבנית, ניתן לעצב אותה ולהתאים אותה, או להשאיר אותה כמות שהיא ולהשתמש בה. התבניות לא כוללות יישומונים ותוספות. 
(2) התאמה אישית של תבנית. נבחר באופציה זו אחרי שנבחר בתבנית כלשהי, כדי לשנות את העיצוב של התבנית בה בחרנו ולעצב אותה לטעמנו. 
(3) תבנית HTML. תבנית שמשמת בוני אתרים ומאפשרת להם לעצב את הבלוג בשפת HTML ו- CSS. גם אתם יכולים להשתמש בה ללא ידע מוקדם כדי להכניס לתוכה קודים. אבל אך ורק במקרה בו הוסבר לכם היכן הם אמורים להיות ובהנחיה של בונה אתרים. (הסבר על גיבוי של תבניות, יופיע בפרק האחרון ברשומה זו.) 
(4) רשומה חדשה. בלחיצה על אופציה זו ייפתח מסך עריכה של רשומה ותוכלו לכתוב, לפרסם (ולשתף עם הקהילה!) את הרשומה החדשה.
(5) מציג רשימה של כל הרשומות הקיימות מכבר בבלוג. 
(6) מציג את דף הבית של הבלוג. 

11. הגדרות

ברגע שנלחץ על "הגדרות", יפתח לפנינו תפריט ההגדרות. 

11.1 בסיסי


בתפריט בסיסי של ההגדרות נוכל לשנות את הכותרת של הבלוג בלחיצה על המילה "ערוך". וכך גם את התיאור של הבלוג.

בשורה "פרטיות" נוכל להגדיר את רמת הפרטיות של הבלוג, כלומר לקבוע אם הוא יהיה גלוי או לאו למנועי החיפוש. במילים אחרות: האם אדם שמחפש בגוגל לפי פרמטרים שמתאימים לבלוג שלנו, ימצא את הבלוג שלנו בין תוצאות החיפוש? אנחנו מעוניים בקוראים אקראיים או לא? אם אנחנו מעוניים בקוראים אקראיים, נגדיר את הסעיף של הפרטיות כך:


ב"פרסום - כתובת בלוג" נוכל לשנות את הכתובת של הבלוג שלנו. אנחנו נערוך את הכתובת הקיימת. נמתין לבדיקה של גוגל. אם הכתובת החדשה זמינה, נוכל להחליף את הכתובת הקיימת בכתובת שרשמנו. אם לאו, נאלץ לרשום כתובת אחרת. 

ב"הרשאות" נגדיר את כותבי הבלוג. כרגע בבלוג שלי רשומים שני משתתפים: אני והאלטר אגו שלי. אנחנו נזמין את אחינו הקטן XYZ לנהל את הבלוג אתנו. לשם כך נלחץ על "הוסף מחברים". ייפתח חלון בו נקליד את כתובת הדוא"ל של הכותב החדש ונלחץ על "הזמן את המחברים". ברגע ש XYZ יקבל את ההזמנה בדוא"ל ויאשר אותה, הוא יופיע במסך הכותבים בתפקיד "מחבר". אם נרצה לעלות אותו בדרגה, נחליף את תפקידו ל"מנהל". אם נרצה לבטל אותו מהרשימה, נלחץ על "X" שבסמוך לשמו. 


מחבר בבלוג יכול לפרסם רשומות ולערוך אותן. מנהל יכול לפרסם רשומות, לערוך את העיצוב של הבלוג ואת הרשומות של חבריו. הרשומות יופיעו תחת שמו של האדם שכתב אותן. לא ניתן לפרסם רשומה תחת שמו של מנהל/מחבר אחר. למחברים ולמנהלים אין אפשרות לגלות את הסיסמא של מחברים/מנהלים אחרים. כ"א מהם נכנס לבלוג עם סיסמת הגוגל שלו. מנהל יכול למחוק מנהל/מחבר אחר. מחבר לא יכול למחוק משתתפים אחרים. האופציה הזאת מיועדת עבור אלה שרוצים לכתוב בצוותא; עבור אלה שרוצים לשכור את שירותיו של מעצב אתרים כדי שיעצב להם את הבלוג; ובמקרים בהם האדם מחליף את כתובת האימייל שלו ורוצה להעביר את הבלוג בין שתי הכתובות. במקרה האחרון, בעל הבלוג ירשום את שתי הכתובות כ"מנהל" וימחק את הכתובת הלא שימושית. 

האופציה האחרונה בתפריט הגדרות בסיסי היא "קוראי הבלוג". בתפריט זה נגדיר את רמת הפרטיות של הבלוג. "ציבורי" יהיה פתוח לכולם. "רק למחברי הבלוגים" יהיה פתוח אך ורק למחברים ולמנהלים בבלוג. ו"פרטי" יהיה פתוח אך ורק לקוראים שנגדיר מראש, כך:


נלחץ על "הוסף קוראים", נקליד את כתובת הדוא"ל של הקורא המוזמן בתיבה שתפתח, ונלחץ על "שמור שינויים".

11.2 פוסטים ותגובות


בתפריט "רשומות" נגדיר את מספר הרשומות (הגדר לכל היותר) שיופיעו בדף הבית. טרם מחליטים על מספר הרשומות שיופיעו בדף הבית, כדאי לקרוא את הפרק על חיתוך רשומות כאן (פרק 1). תבנית רשומה, זאת תבנית HTML שתופיע ברישא לכל רשומה. הצגת תמונות עם Lightbox מאפשרת לקורא להגדיל את התמונות ברשומה בהקלקה עם העכבר. לכן באופציה זו נגדיר "כן". 

תפריט "תגובות" אפקטיבי רק עבור אלה שמשתמשים במערכת תגובות הבסיסית של Blogger. מי שמשתמש במערכת תגובות של Disqus יוכל להיכנס לתפריט תגובות דרך Admin ולהגדיר אותן שם. משתמשים במערכת תגובות של גוגל+, אכלו אותה. "מיקום תגובה" יגדיר את מיקום החלון של התגובות: מתחת לרשומה, בדף נפרד, או בחלון מוקפץ. ב"מי יכול להגיב" נגדיר את המגיבים שיכולים להגיב לרשומות שלנו וב"ניהול תגובות" נגדיר אם התגובות יופיעו באופן מידי או שיזדקקו לאישורו של בעל הבלוג. "הצג אימות מילה" מאפשר ניפוי ספאם. כל מגיב יאלץ לחבר בין מילה לתמונה כדי להוכיח שאינו רובוט ורק אז יוכל להגיב. זאת שיטה מעולה להבריח מגיבים, גם רובוטים וגם אנושיים, ולכן מי שרוצה לשמור על המגיבים שלו, יקבע "לא". "הצג קישור חזרה" מציג רשימה של אתרים שקישרו את הרשומות שלהם אל הרשומות שלנו. אם נגדיר "הצג", האתרים המקושרים יופיעו בתחתית הרשומה המקושרת. "הודעת טופס תגובה" מכילה הודעה קצרה למגיבים (למשל: "אשמח לקרוא את תגובותיכם"). ההודעה תופיע ברישא של חלון תגובות בכל רשומה. 

בסיום העבודה עם התפריט "פוסטים ותגובות" נלחץ על "שמור הגדרות" בצדו השמאלי העליון של המסך. 

11.3 נייד ואימייל


בתפריט "נייד" נוכל להתקין אפליקציה שתאפשר לנו לפרסם רשומות דרך SMS.

בתפריט "אימייל" נוכל לפרסם רשומות באמצעות אימייל. לשם כך נגדיר כתובת אימייל אליה נשלח את הרשומה. כדי להרכיב את כתובת האימייל שתקבל את הרשומות שלנו, נחליף את המילה "secretWords" במילה סודית בה נבחר. אחרי שנרכיב את כתובת האימייל, נגדיר את אופן פרסום הרשומות שנשלח אליה: פרסום מיידי, או פרסום כטיוטה. אם אנחנו לא מעוניינים לפרסם רשומות דרך אימייל, נשאיר את ההגדרה על "מושבת". ב"הודעות תגובה באימייל", נציין את כתובת האימייל שלנו כדי שהתגובות בבלוג תשלחנה אליה. וב"שלח פוסטים באימייל אל" נקבע עד עשר כתובות אימייל של חברינו שיקבלו את הרשומות שנפרסם ישירות לתיבה שלהם מיד עם פרסומן. 

בסיום העבודה עם התפריט "נייד ואימייל" נלחץ על "שמור הגדרות" בצדו השמאלי העליון של המסך. 

11.4 שפה ועיצוב

בתפריט שפה ועיצוב נקבע את השפה בה יוצג הבלוג. נגדיר את זמן ירושלים ב"אזור זמן" ואת הפורמט של תאריך פרסום רשומה. כמו כן, בעלי מערכת תגובות של Blogger, יוכלו להגדיר את פורמט השעה והתאריך כפי שהם יופיעו במסך התגובות. 

בסיום העבודה עם התפריט "שפה ועיצוב" נלחץ על "שמור הגדרות" בצדו השמאלי העליון של המסך. 

11.5 העדפות חיפוש

על מטא טגים והגדרתם ניתן לקרוא בפרק 2(5) "טופס תיאור החיפוש", כאן

בתפריט "שגיאות והפניות מחדש", נוכל להגדיר תבנית HTML של "דף לא נמצא", שיופיע במקום ההודעה הסטנדרטית. 
"כתובת אתרים מותאמת אישית להפניה מחדש" משמש במקרים בהם אנחנו רוצים להגדיר הפניה מדף אחד לדף אחר בבלוג. ההפניה לא יכולה להפנות לאתר שנמצא מחוץ לבלוג. פונקציה זו תהיה שימושית אם נעביר רשומה מכתובת אחת לאחרת ונרצה להפנות את המבקרים מכתובת ישנה לחדשה אוטומטית. 

11.6 אחר

מכיוון שתפריט זה מתייחס ברובו לפידים ו- RSS, אסביר רק את הפונקציות הרלוונטיות.

גיבוי בלוג - בשורה הראשונה מופיעים "כלי בלוג". דרך כלי בלוג ניתן לייבא בלוג; לייצא בלוג; ולמחוק בלוג. "יבואו בלוג" מאפשר לייבא גיבוי של טקסט בפורמט XML, כלומר בפורמט גיבוי של Blogger. "יצוא בלוג" מאפשר לייצא גיבוי של הבלוג בפורמט XML. רשומות מיובאות לא ימחקו את הרשומות הקיימות, אלא ישתלבו בבלוג בסדר כרונולוגי יחד עם הרשומות הקיימות. 

בשורה אחת לפני אחרונה, במידת הצורך, נגדיר את התוכן של הבלוג כתוכן למבוגרים בלבד. 


בסיום העבודה עם התפריט "אחר" נלחץ על "שמור הגדרות" בצדו השמאלי העליון של המסך.

12. גיבוי תבנית HTML (עיצוב בלוג)

אנצל את ההזדמנות כדי להראות כיצד מגבים את העיצוב של הבלוג. אני ממליץ לכל מי שמרוצה מהתבנית שלו וחושש לאבדה, לגבות את התבנית של הבלוג, כך:

עיצוב=>תבנית=>גיבוי/שחזור


כדי לגבות את התבנית, נלחץ על גיבוי/שחזור. בחלון שייפתח לפנינו נבחר "הורד את התבנית המלאה" ונשמור את הקובץ במחשב. כדי לשחזר את הגיבוי של התבנית, נלחץ על גיבוי/שחזור ובחלון שיפתח נבחר "העלה תבנית מקובץ בכונן הקשיח שלך". נבחר את הקובץ ששמרנו ונלחץ על "העלאה". 


אתם מבינים שאנחנו כמעט סיימנו ושנשאר לי רק עוד מדריך אחד אחרון? אתם אשכרה לא צריכים אותי יותר.